ADAK הרפתקאות טריילר

נגררי הרפתקאות בחוץ אינם דבר חדש, אך בדרך כלל בגלל השטח ומגבלות אחרות, הנגרר החיצוני היה קטן יותר משיירה וסיפק רק את היסודות. ADAK תפס את האתגר בקרניים והאם הם מסרו! יוקרה נפגשת בחוץ עם הקרוואן החדש הזה בו יש לכם מותרות של קרוון אך תושיית הקרוואן החיצוני. הקשיחות מושגת על ידי הרבה הנדסה והדבקה של כל הרכיבים במקום ולא רק דפוקים כמו קרוואן רגיל. נעשה שימוש במתלה מוט מוט פיתול מותאם אישית שיוצר נסיעה חלקה ושום דבר לא תלוי מתחת למסגרת כדי להיתפס ולהיקרע כאשר השטח נהיה קשה. זה בהחלט אחד עבור רשימת הדלי.