Best Made American Longbow

הכי טוב אמריקאי

Longbow האמריקאי הוא מושא של חסד וכוח המועדף על ידי רוב הקשתים בקומות בהיסטוריה המתועדת. זהו קשת מושלמת לשימוש כמבוא לחץ וקשת או לחיפוש אחר שליטה. הוא מציע דיוק ללא תחרות וצילום חלק. ללא מראות, גלגלות או משקולות נגד, הקשת לומד סגנון אינסטינקטיבי, יורה באופן טבעי ובחן. זה מלמד בסבלנות צורה אמיתית. החרטום אינו מתאמץ למשוך את החוט מעבר לקו המרכזי שלו, וכתוצאה מכך תחושה נוחה ובטוחה ביד. החרטום מפוברק סביב ליבת היקורי עם למינציה של פיברגלס שחור ומרימות בובינגה כדי להוסיף כוח ויופי.

תבדוק את זה

אחיזה ארוכה בקשת

עץ אמריקאי ארוךלונגבו אמריקאי נהדר בחוץ

אמריקן לונגבו פנטסטי

חץ ארוך אמריקאי